Min Tilgang

Jeg er opvokset i et hjem, hvor komplementære behandlingsformer var en naturlig del af livet. Da jeg selv stiftede familie, blev kosten et vigtigt omdrejningspunkt og derfor supplerede jeg min viden med en flerårig uddannelse indenfor kost- og ernæring. Jeg har en finansiel baggrund inden for ejendomsbranchen, som har fyldt en stor del af mit arbejdsliv. For et par år siden blev jeg desværre ramt af stress. Det chok satte gang i en masse tanker om at revurdere mit liv.

Denne revurdering indbefattede blandt andet også at se på, om jeg havde sat andre i første række fremfor mig selv. Måske havde jeg haft så travlt, at jeg ikke havde prioriteret mig selv, men sat økonomiske og materielle aspekter øverst på min dagsorden etc.

Hvordan vi behandler os selv, hvordan omverden behandler os, påvirker os. Kroppen, tankerne, følelserne og energisystemet danner ét sammenhængende hele, mennesket. Det er godt at være bevidst om, da kroppen er, en meget kompleks størrelse, en organisme, der lever og ånder og hvor hver eneste celle er fuldstændig bevidst om hver enkelt af de andre celler. Kroppens celler har hukommelse, og det gør samtale gennem kroppen mulig.

Som Kinesiolog anvender jeg muskeltesten, der tydeligt demonstrerer kroppens intelligens. Jeg stiller spørgsmål til kroppen og modtager svar i form af en muskels stærke eller svage reaktion. Via muskeltesten afdækkes tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne. Som kinesiolog afdækker jeg, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag symptomer og hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbredende kræfter kan aktiveres.