Kursus i kropsafbalancering 1-4 (KA)

Formålet med kurset i Kropsafbalancering 1-4 er,

At udbrede kendskabet til Kinesiologi (Kropsafbalancering)

At lære simple teknikker, der sætter dig i stand til at hjælpe dine medmennesker og dig selv

At gøre dig bevidst om de livsskabende energier, der findes i ethvert menneske

At styrke bevidstheden om det ansvar vi må tage for os selv, vores helbred og naturen

Kurset er opdelt i 4 moduler og hvert modul indeholder følgende:

Kropsafbalancering 1

Introduktion til kinesiologien. Man lærer at teste og afbalancere 14 muskler, som er tilknyttet den klassiske akupunkturs meridianbanesystem. Der undervises i at teste personer gennem en stedfortræder, at teste fødevarer og at afbalancere ar. Desuden gennemgås en teknik til at finde den nemmeste afbalanceringsmetode.

Kropsafbalancering 2

Man lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler og at anvende den kinesiske 5-elementlov, der forenkler behandlingsproceduren og giver en langt dybere forståelse for, hvordan meridianerne samarbejder, og hvilke funktioner de har. Endvidere gennemgås hvordan man afbalancerer for stress og korrigerer for indlæringsproblemer ved hjælp af krydsøvelser, samt simple test og øvelser for øre-og øjeenergi.

Kropsafbalancering 3

Man lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler. Der undervises i forskellige smerteafledningsteknikker. Man lærer at teste og afbalancere for thymus-energi, mål, ottetalsenergi og at arbejde med specifikke massageteknikker.

Kropsafbalancering 4

Man lærer at afbalancere meridianerne med farver, lyd og kosttilskud (vitaminer, mineraler, blomstermedicin). Desuden er der nye test for blandt andet ileocecalklap-ubalancer, stressfrigørelse i fortid og i fremtid, gangreflekser, taleproblemer, fødevareintolerance og en prioriteringstest, der gør det muligt at korrigere netop de ubalancer, som kroppen prioriterer højest her og nu.

Pris for Kropsafbalancering (KA) 1-4: Kr. 1.500 pr. modul – hertil kommer materialer gældende til alle 4 moduler på kr. 700

Hvert kursus er på 16 timer. Der tilbydes 3 timer superviseret træning efter hvert kursusmodul.

Kurserne oprettes ved minimum 6 tilmeldte. Kurserne afholdes i følgende weekender:

 

Kursus Dato
KA 1                                      19-20 september 2020
KA 2 24-25 oktober 2020
KA 3 28-29 november 2020
KA 4 9-10 januar 2021