Homøopati

Ved du egentlig, hvad homøopati er og hvad homøopati kan bruges til? Hvis du er nysgerrig på, at få mere viden om dette, så læs trygt videre, så vil jeg gøre mit bedste for at gøre dig klogere på hvad homøopati er og hvad det kan bruges til.

Historik om homøopati

Homøopati blev grundlagt for mere end 200 år siden af den tyske læge Samuel Christian Hahnemann, der kommer fra Meissen i Sachsen. Han kan om nogen kan bryste sig af, at rigtig mange læger og komplementære behandlere verden over den dag i dag stadig anvender hans metoder med stor succes. Læs også: Homøopatisk medicin

Ifølge Hahnemann findes tre mulige hypoteser for helbredelse.

  • At finde årsagen/årsagerne til at du er syg og så fjerne den/dem. Det er noget kompliceret at anvende denne metode for årsagerne kan være mange og hvilken kom først (hønen eller ægget)
  • At anvende et medikament, der i kroppen fremkalder symptomer, der er de modsatte af patientens gener. Anvendes i dag af lægevidenskaben. Lider du af søvnløshed/har du problemer med at sove får du eksempelvis sovemedicin. Hahnemann mener ikke, at det er vejen frem, da det ikke fjerner årsagen til sygdommen, men tværtimod fjerner de naturlige reaktioner på sygdommen.
  • At behandle med specifikke medikamenter, som skulle være i stand til at ramme sygdommen ved roden. Et så specifikt medikament var i stand til at fremkalde en kunstig sygdom, hvis symptomer svarer til sygdommens. Det vi også den dag i dag kalder homøopati så nu dagens lys.

 

Homøopati i Europa

I Europa er homøopati især udbredt i Tyskland, Frankrig og England, hvor der tillige uddannes homøopatiske læger, der tager en tillægsuddannelse til den ordinære lægeuddannelse. I de fleste lande finder du produkter med homøopati på apotekerne, hvor farmaceuterne ofte har en specialuddannelse, der gør dem, kvalificerede til at forhandle homøopatisk medicin.

Går du i dag til en læge i Tyskland, der har en uddannelse indenfor homøopati, får du både fordel af den traditionelle som den alternative medicin. En konsultation hos en sådan læge tager ofte en time, hvor der spørges ind til klientens sygdomshistorie, kostvaner, omgivelser, motionsvaner etc.

Udenfor Europa anvendes homøopati i dag i Indien på lige fod med traditionel medicin, herudover er der anerkendte homøopatiske læger i Brasilien, Argentina og Mexico og sikkert mange andre steder også.

Som homøopatisk læge er det af stor vigtighed at finde frem til hvilket symptombillede patienten har, idet der skal findes et helt bestemt homøopatisk middel, der er identisk med dette symptombillede. Ordet homøopati betyder den samme sygdom. Similitetssætningen er homøopatiens vigtigste læresætning.

For at finde dette sygdomsbillede spørges ind til mangt og meget, herunder blandt andet, hvornår de har en formodning om at deres sygdom startede og hvad de måske tror, kan være eller har været den udløsende faktor. Hvis man konsekvent spørger ind til klienten om der skete et eller andet umiddelbart før deres sygdom startede viser det sig tit at være tilfældet.

 

Homøopatisk behandling

En homøopatisk behandling kan også give sig udslag i, at der pludselig optræder gamle symptomer, som klienten beskriver som at have været fraværende i årevis for lige pludseligt at vende tilbage under behandlingen. Det er ikke ualmindeligt at skifte homøopatisk medicin i løbet af behandlingsforløbet. Det er lidt som at skralde et lag af et løg, der kan dukke noget nyt op nedenunder det første lag, hvilket ofte er tilfældet ved mange genstridige sygdomme.

Ordet homøopati betyder ”samme sygdom” det homøopatiske middel fremkalder den samme kunstige sygdom – den intracellulære forstyrrelse – som den der findes i forvejen eller som minder meget om den eksisterende sygdom. Ved indtagelse af et homøopatisk middel informeres cellens indre. Denne information til cellen svarer til sygdomsmønstret som nøglen til en lås eller som fod i hose om man vil.

Kroppen formår på smukkeste vis at holde sig i balance og evner ofte at helbrede de ubalancer, der måtte opstå gennem livet.

Der kan dog være udløsende faktorer, der forstyrrer denne balance, så vores celler ikke får tilført den nødvendige næring. Det vil sige, at der opstår ubalance/forstyrrelse i de stofskifteprocesser, der findes i cellernes indre.

Det intracellulære stofskifte forstyrres så at sige, når man bliver syg. Når uheldet først er ude, er det ikke altid, at kroppen formår at helbrede sig selv, men må have hjælp til dette eksempelvis fra homøopatien.

At forstå et sygdomsbillede er meget vigtigt, idet der skal være overensstemmelse mellem klientens symptomer og det homøopatiske middels symptomer. Som Hahnemann nævner som sin tredje hypotese om helbredelse, at det at kunne ramme sygdommens årsag gør, at homøopatien er overlegen i forhold til at helbrede kroniske sygdomme. Læs også: Oregano olie

 

Homøopati og kinesiologi

Hvordan kan kinesiologi anvendes i forbindelse med klassisk homøopati? Her vil jeg lige tilføje, at det er vigtigt at have en uddannelse som homøopat, inden du som kinesiolog kaster dig ud i denne disciplin.

Når en kinesiolog skal finde ud af, om en klient kan have brug for et homøopatisk middel, der findes som ”sukkerkugler” eller dråber anvendes muskeltesten, der er kroppens biofeedback system, der tydeligt demonstrerer kroppens intelligens.

Ved hjælp af muskeltesten ”tales” med cellerne uden om hjernen og talesproget (underbevidstheden). På den måde kan kinesiologen, få adgang til oplysning om, hvilken belastning det er, kroppen ikke selv magter at komme sig over og hvornår den/de begivenheder er indtruffet i personen liv. Det vi i kinesiologisprog kalder at gå tilbage i tid.

Som kinesiolog kommunikeres med kroppen gennem testning af en muskel i klientens arm eller ben.

Ved hjælp af muskettesten afsløres forskellen mellem blokeret og flydende energi i form af en muskels stærke eller svage reaktion. På den måde giver kroppen adgang til information om følelsesmæssige problematikker, tankemønstre, fysiske smerter, overfølsomhed etc.

Når en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring.

Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi/næring.

 

Homøopatisk middel og kinesiologi

Udgangspunktet for kinesiologien er, at vores kroppe har en iboende evne til at kunne hele sig selv ved ubalancer og sygdom. Det kan dog være nødvendigt at få hjælp til dette gennem homøopatiske midler eller andet.

Er der testet frem, at klienten vil have gavn af et homøopatisk lægemiddel, testes hvilket homøopatisk middel, kroppen kunne have brug for samt i hvilken form, det er bedst for klienten at indtage dette middel. Herudover hvilken ”mængde” og i hvor lang tid et givent homøopatisk middel skal indtages.

I løbet af samtalen med klienten inden testning og undervejs i behandlingsforløbet tales med klienten om, hvilket tankemønster eller traumer, der måske kunne ligge til grund for de pågældende symptomer.

Dette gøres, da der ofte kan være et specifikt tankemønster eller særlig hændelse, der udløser bestemte symptomer. Sammen med indtagelse af det homøopatiske middel er det vigtigt at få brudt det tankemønster eller få belyst det traume, der måske kan være en medvirkende årsag til sygdommens opståen.

Via afbalanceringer genoprettes kroppens balance og sundhed til at komme styrket videre, så livet kan leves med de udsving som livsspændet nu engang byder på, uden at kroppen bliver overbelastet eller livsmodet svigter.