Kinesiologi

Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode, der sætter det enkelte menneske i centrum. Ordet kinesiologi kommer fra Græsk og betyder læren om bevægelse. Metoden bygger dels på den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden blev udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960´erne.

Metoden der anvendes, er testning af muskler på den måde afdækkes tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne. Ved hjælp af muskettesten afsløres forskellen mellem blokeret og flydende energi. Muskeltesten er biofeedback fra kroppen, tankerne og energien, der bruges til at identificere og afbalancere områder med stress eller dysfunktion i kroppens energifelt.

Hjerne, hjerte, øvrige organer og muskler er indbyrdes forbundet via nervesystemet. Nervesystemet modtager mange indtryk, syns- og sanseindtryk, tanker og følelser og mange andre indtryk både fra kroppens indre som fra ydre omstændigheder. Er et menneske f.eks. stresset afspejler det sig i muskelsystemet med deraf nedsat organaktivitet. Alle kroppens systemer er indbyrdes afhængige, dvs. er der en ubalance et sted i kroppen afspejler det sig automatisk et andet sted.

Forestil dig, at kroppen består af et ledningsnet, der samlet kaldes meridianer, som kroppens energi – CHI – flyder igennem. På hver meridian er der akupunkturpunkter – disse punkter kan hver især beskrives som en pære. Når der er for meget energi i en meridians akupunkturpunkt(er) lyser ”pæren” kraftigt og ved for lidt energi lyser ”pæren” mindre kraftigt. Det vi som kinesiologer gør, når vi foretager afbalancering er, at få kroppens energier til at flyde frit så ”pæren/pærerne” lyser lige meget/ens i alle meridianbanerne.

Anvendes f.eks. til at afbalancere en bred vifte af forskellige problematikker.

Kan hjælpe med:
Symptomer, der ikke kan diagnosticeres
Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne
Psykiske problemer
Personlig udvikling
Smertelindring
Stress og traumer
Mangel på energi
Stress forårsaget f.eks. af arbejdsmæssig stress, sorg, negative tankemønstre
Sammenhæng mellem fysiske smerter og negative følelser/fastlåste følelser
Kroniske sygdomme som lavt stofskifte, kronisk træthed, binyrestress
Energetisk udrensning af kviksølv, aluminium og andre tungmetaller
Afbalancering af binyrestress
Afbalancering af stofskifteproblemer: lavt stofskifte, jodmangel osv.
Udrensning af tungmetaller
Piskesmæld
Tobaksafvænning
Fobier
Test af hvilke vitaminer og mineraler, der er behov for
Kæbespændinger
Skulderspændinger og skævheder i kroppen
Kostvejledning generelt