Et opslagsværk

Bogen er ment som et opslagsværk, hvor opmærksomheden henledes på tankemønstre i relation til lidelser samt, hvordan disse tankemønstre kan ændres, og hvilke meridianer (energibanerͿ de påvirker. Desuden nævnes relevante energiøvelser, akupressurpunkter, yoga øvelser etc. Alt dette er værktøjer, der kan være med til at lette symptomer og igangsætte kroppens selvhelbredende kræfter.

Herudover nævnes hvilke vitaminer og mineraler samt hvilke af Bachs essenser, der virker styrkende i relation til de enkelte meridianer. Jeg har tillige nævnt, i hvilke fødevarer disse vitaminer og mineraler er tilstedeværende.

Bogen er primært henvendt til konventionelle samt komplementære behandlere, men kan selvfølgelig bruges bredt. Intentionen er, at den kan være med til at bibringe både terapeut og klient en viden, der måske kan bruges som øjenåbner for eventuelle sammenhænge mellem de fysiske, psykiske og mentale symptomer og de dertil relaterede tankemønstre.

Bogen er ment som inspiration til, hvordan en konventionel og/eller komplementær behandler sammen med sin klient kan benytte sig af de nævnte værktøjer med henblik på at supplere/understøtte kroppens muligheder for lindring og/eller selvhelbredelse.

Bruges bogen af andre end konventionelle og/eller komplementære behandlere, så er det er vigtigt at gøre opmærksom på, at har du en lidelse eller andet og/eller er under lægebehandling, så skal din læge være ind over, hvis du vælger at gøre brug af værktøjer, herunder vitamin-, mineraltilskud og blomstermedicin og/eller andet, der er nævnt i bogen.

 

Kropsområder og somatisk diagnosticerede lidelser

Bogen er bygget op i regionsniveau – kropsområder og somatisk diagnosticerede lidelser.

I forbindelse med mit eget sygdomsforløb, der strakte sig over 2 år og med to forskellige sygdomsforløb, ville jeg have ønsket at kunne tilgå én bog – et opslagsværk – så jeg havde haft mulighed for at få en idé om, hvilke mulige komplementære behandlingsformer, øvelser, tankemønstre etc., jeg kunne have benyttet mig af for at få lindring for mine smerter.

Jeg ville også gerne have haft mulighed for at dele mine iagttagelser med mine tilknyttede læger og komplementære behandlere. Jeg famlede lidt i blinde og læste et hav af bøger og tog alverdens kurser herunder min uddannelse til kinesiolog. Jeg er ikke 100 % fit for fight, men har et rigt og godt liv og lever med de skavanker, jeg nu engang har.

Jeg er glad for at kunne stille dette opslagsværk – denne bog – til rådighed.

Jeg vil samtidig udtrykkeligt gøre det klart, at det er vigtigt at gå til sin læge, hvis du har helbredsmæssige udfordringer.

 

Bells Parese: Ansigtslammelse

Føler du dig svag, besejret og/eller fanget. Har du modstand mod en krævende situation eller person.

Føler du en helt ekstrem kontrol af din vrede. Er du en person, der ikke ønsker at give udtryk for følelser. Har du taget en facade på, så andre ikke kan se ind til den, du virkelig er. Føler du dig helt kold og følelsesløs indvendig. Er du påvirket af, hvad andre tænker og taler om din person.

De energibaner – meridianer (for supplerende information se bilag 1) – der kan blive påvirke, så der opstår en ubalance, kan være følgende:

Central meridian indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler:

Supraspinatus: Psykiske blokeringer, stress, indlæringsproblematikker

Mave meridian: indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler:

Læs meget mere, når du downloader et udsnit af min bog herunder.

 

Du kan også vælge at købe bogen her <<<

 

 

DOWNLOAD EN SMAGSPRØVE AF BOGEN
“INSPIRATION TIL AT STYRKE KROPPENS SELVHELBREDENDE KRÆFTER” KLIK HER<<<

Inspiration til at styrke kroppens selvhelbredende kræfter