Immunforsvar

Hvorfor har nogen et godt immunforsvar og andre bliver syge, når der er en i deres nærhed, der nyser. Det har egentlig fascineret mig en hel del og har gjort mig tilpas nysgerrig igennem mange år.

Jeg begyndte at undre mig. Jeg troede, at vores immunforsvar blev dårligere med alderen fordi du havde levet et liv udsat for alverdens ting og sager både fra noget udenfor dig selv og især fra noget indeni dig selv – det omgivende miljø så at sige, men jeg blev klogere. Så længe vi er i live, så kan vi gøre noget for at forbedre immunforsvaret.

Jeg besluttede mig derfor til at skrive en e-bog omkring immunforsvaret, den skulle gerne give et meget overordnet billede af, hvad immunforsvaret er for en størrelse og hvordan du styrker/booster dit immunforsvar. Endvidere giver jeg et indblik i min egen historie omkring mit immunforsvar og svækkelse af dette.

Jeg vil samtidig udtrykkelig gøre det klart, at det er vigtigt at gå til sin læge, hvis du har helbredsmæssige udfordringer.

 

Kroppens forsvarsværk – immunforsvar

Den menneskelige krop er en utrolig avanceret og kompleks organisme, hvor hver eneste celle er fuldstændig bevidst om, hver enkelt af de andre celler. Cellen er omgivet af en membran, der i en god helbredstilstand er intakt og holder uvedkommende virus eller andet, der ikke er godt for vores celler, ude.

Cellens membran er at sidestille med et forsvarsværk. Bliver vi i den termologi, så har vi observatører i form af makrofager, herefter er der soldaterne, der har forskellige grader, i form af T-hjælpeceller, T-dræberceller, T-celler, der dæmper og T-celler, der husker samt B-lymfocytter.

Kroppen er forunderlig med alt dens kunnen.

Alle vores celler deltager faktisk i vores immunforsvar, herunder hjernen, hjerte, nerve- og hormonsystemet. Hypothalamus er en del af det limbiske system, der spiller en stor rolle i vores føle liv (vores følelser), det påvirker blandt andet samspillet mellem vores nerve- og hormonsystem og især vores hjerte (hjerne – hjerte).

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi håndterer vores følelser. Sygdom kan blive en realitet, hvis vi ikke formår at ændre vores måde at håndtere negativ, såvel som overdrevet positiv stress på.

Hvis du hele tiden fortæller dig selv, at du ikke er god nok, før du har tabt dig, har fået succes, har fået mand/kone, hus, bil, båd eller har så og så mange penge, så stresser du dig selv unødvendigt. Du er faktisk i en kamp – flugt tilstand konstant og det giver en voldsom belastning i kroppen. Kroppen udsender adrenalin og kortisol i lange baner og det er gift for kroppen, når denne tilstand foregår over længere perioder. Vores kroppe er ikke beregnet til at kunne håndtere dette.

Virus angriber, når cellens membran er svag grundet stress, forskellige følelsesmæssige tankemønstre, dårlig kost og videre i den stil.

Virus kan trænge ind i cellen og overtage cellens ”maskinrum” (RNA/DNA), hvorved cellen omdannes til en virus fabrik. Næste gang cellen deles spredes virus og derved inficeres nye celler.

Makrofagerne opdager nu den inficerede celle og spiser den og viser antigenet/virus på overfladen til en T-lymfocyt, der nu omdannes til en T-hjælpercelle, der således stimulerer de B-lymfocytter, der kan lave antistof imod det pågældende antigen.

T-hjælpercellen sørger for, at der dannes modne T-hjælpere, T-dræbere, T-dæmpere og T-hukommelsesceller, der præcist svarer til den virus, der er trængt ind i cellen.

Den virusinficerede celle opløses af de naturlige dræberceller. Makrofagerne rydder op, hvis der er en rest tilovers.

Alt ånder igen fred og idyl i cellerne.

I de næste afsnit henledes opmærksomheden på, hvordan du kan styrke dit immunforsvar og hvad du kan være opmærksom på i den forbindelse.

 

Vi er ren energi

Informationerne viser sig ofte for dig, når du er parat til at kunne håndtere dem i dit liv. På et tidspunkt igennem min rejse, fik jeg kendskab til, hvordan lyd- og farvefrekvenser kan påvirke dig samt ikke mindst, hvordan du påvirkes af, hvad du fortæller om dig selv og til dig selv måske hver dag, hver time eller andet.

Det du gør er, at du faktisk sender en vibration ud til verden, dine omgivelser, universet. Hvor tit har jeg ikke hørt, ordsprog som:

  • Det du siger, er du selv
  • Det du sender ud, kommer tilbage uanset om det er tanker eller ord
  • Den du møder på din vej op ad karrierestien, møder du også på din vej ned

Alt i hele verden er energi; din krop, alt der omgiver dig, materielle som immaterielle ting, er energi.

Med den viden in mente, er det utrolig vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, vi sender ud i verden, for det er det, vi får tilbage.

Når alt i verden er energi, er det at foretrække, at vi er i symbiose med den universelle energi, der omgiver os, for det er grundlaget for vores helbred.

Energien i vores krop – CHI – flyder igennem meridianbaner i kroppen, der billedligt kan forstås som et ledningsnet, som en lang energikanal. Hver meridian har sit eget udsnit på den lange energikanal. Hver enkelt meridian har egne akupunkturpunkter, der korresponderer med organerne.

Meridianer og akupunkturpunkter er bundet sammen af kiselkrystaller i en lymfeagtig væske. Kiselkrystaller betegnes som halvledere, og de kan lede elektriske impulser uden energitab. En egenskab kroppen udnytter for at fungere optimalt.

Som nævnt er den menneskelige krop en utrolig avanceret og kompleks organisme, hvor hver eneste celle er fuldstændig bevidst om, hver enkelt af de andre celler.

Når en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi/næring.

Udgangspunktet er, at vores kroppe har en iboende evne til at kunne hele sig selv ved ubalancer og sygdom.

Du kan få adgang til kroppens biofeedback system, der tydeligt demonstrerer kroppens intelligens ved hjælp af en muskeltest. En muskel kan enten holde eller slå fra, det betyder at en muskel enten er stærk eller svag, dvs. at energien i meridianbanen enten flyder eller er blokeret. Ved hjælp af muskeltesten kan du ”tale” med cellerne uden om hjernen og talesproget (underbevidstheden).

Når alt omkring os er energi, så virker det umiddelbart logisk, at noget af det stærkeste vi, som menneske, kan gøre er at udstråle energi i form af energisekvenser som kærlighed og taknemmelig til verden/universet, hvilket bringer mig til næste afsnit: Kærlighed og taknemmelighed overvinder alt.

 

 

DOWNLOAD DEN KOMPLETTE E-BOG
“IMMUNFORSVAR – KROPPENS FORSVARSVÆRK” HER: 

Immunforsvar