Linds Kinesiologi

I min klinik arbejder jeg holistisk – med det hele menneske – jeg anvender muskeltest til at få kontakt med det ubevidste sind. På den måde giver kroppen mig adgang til information omkring følelsesmæssige problematikker, tankemønstre, fysiske smerter, overfølsomhed etc. Musklerne indeholder en mængde viden om vores krop og vores følelsesmæssige tilstand. Selvom kroppen er mester i at kommunikere, er vi ikke altid mestre i at lytte.

Kroppens kompleksitet er forbløffende og kan sammenlignes med en maskine. En maskine kræver regelmæssig vedligeholdelse og omsorg for at fungere optimalt, det samme gør kroppen.

Kinesiologien kan også med stor fordel benyttes ved alle former for indlæring. Hvad enten indlæring sker i skolen/gymnasiet/universitetet eller ved påbegyndelse af nyt arbejde, så lagres alle sanseoplevelser, som kropsstilling, berøring, dufte eller lyde, der indgår i den givne situation, i dig som menneske. Det kan betyde, at er du under stress i indlæringssituationen, kan nervesystemet reagere med modstand over den læring, du netop er ved at blive/bliver præsenteret for. Dvs., at du blokerer i dit energisystem. Du kan derfor have svært ved at tage en given indlæring ind. Nogle børn og voksne kan derfor have udfordringer med bogstaver, tal, koncentrationsproblematikker, læsning etc. Det er meget upraktisk, men kan afhjælpes via kinesiologien.

Vi bliver hvad vi tænker – vores tanker og ord er som frø, der spirer og vokser, slår rod – og med tid påvirkes vores muskler, hormoner, nervesystem og kredsløb. At vi får en lidelse, er dog ikke udelukkende vores egen skyld, da vi ikke er alene i denne verden – vi er tæt indbyrdes forbundne – og påvirkes derfor også af vores omgivelser både på godt og ondt.

Symptomer og lidelser giver os mulighed for at se på vores adfærd og mønstre i livet, finde frem til vores egen sandhed og få en idé til, hvordan udfordringer kan løses. Jeg arbejder med følgende behandlinger:

  • Kinesiologi

  • Kinergetics

  • Golden Age City of Light Therapist

  • HeartMath Coach og Mentor

  • Pædagogisk Kinesiologi

  • Kost- og ernæringsvejleder

Al virkelig helbredelse er selvhelbredelse, udfordringen er at finde ud af, hvordan selvhelbredelse udløses og sættes i gang.

Indehaver

Jeg er opvokset i et hjem, hvor komplementære behandlingsformer er en naturlig del af livet. Jeg er nysgerrig af natur og dette har ført mig igennem flere uddannelser også indenfor det alternative. Personligt synes jeg, at alternative behandlingsformer er et essentielt supplement til de konventionelle.

Grethe Lind Sindberg
Grethe Lind SindbergIndehaver
DK-Kinesiolog® RAB (Registreret alternativ behandler).
Godkendt instruktør i brancheforeningen Danske Kinesiologer

Jeg er medlem af foreningen Danske Kinesiologer, der er en brancheforening for professionelle kinesiologer, kinesiologistuderende og personer med interesse for kinesiologi. Danske kinesiologer er godkendt af sundhedsstyrelsen til at registrere kinesiologer, der opfylder kravene i den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere, den såkaldte RAB-ordning.

En uddannelse som DK-kinesiolog®, kræver som minimum 882 timer. De 882 timer udgøres af 400 timers undervisning i kinesiologi, hertil kommer 60 timers praktik med afsluttende eksamen og hovedopgave samt fagene i forbindelse med RAB registrering i alt 422 timer.

At blive RAB registreret kræver 200 lektioner i anatomi og fysiologi, 100 lektioner i sygdomslære, 50 lektioner i psykologi, 50 lektioner om andre alternative behandlingsformer, 10 lektioner i klinikdrift/klientvejledning og 12 lektioner i førstehjælp. Alle fag afsluttes med eksamen.