Har du hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær

 • Hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær – hvad kan motion gøre for dig
 • Hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær – hvad kan HeartMath gøre for dig
 • Hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær – hvad kan mindfulness gøre for dig
 • Hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær – hvad kan Heal Your Life gøre for dig
 • Hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær – hvad kan kosten gøre for dig

Når talen falder på hukommelsesproblemer eller koncentrationsbesvær og man føler sig ramt, så tænker mange straks på, om de mon har en begyndende demens lidelse. Det er selvfølgelig også særdeles relevant at få det be- eller afkræftet hos relevante fagpersoner.

Jeg har flere kvinder i min klinik, der har observeret, at de efter menstruations ophør synes at have fået hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær.

Efter stress og traumatiske oplevelser opstår der ofte hukommelsesproblemer og/eller koncentrationsbesvær. Mange har også oplevet eller ligefrem spurgt sig selv, er jeg alvorligt syg eller hvad. Der ledes efter ordene, man går i stå midt i en sætning og filosofere lidt over, hvad man egentlig ville fortælle og hvad der mon egentlig var pointen. Der kan pludselig opstå udfordringer med at huske navne, steder etc.

Der er flere indgangsvinkler til at finde ud af, hvad der er op eller ned på udfordringer med hukommelsen og/eller koncentrationen. Som kinesiolog spørges ind til, hvilke udfordringer klienten gerne vil arbejde med og meget andet.

Stress kan være rigtig mange ting. Der er god stress, som f.eks., når ægteskab indgås i glæde og ”dårlig” stress, som f.eks. at være på en arbejdsplads du rent faktisk ikke er glad for længere, kolleger som du ikke fungerer med. Omgivelserne kan stresse som eksempelvis krig, pandemier, inflation etc. Disse oplysninger får du typisk fra aviser, nettet, fjernsyn. Når du hele tiden er i et sandt bombardement af negative energier, så bærer du mere til bålet. Negative oplysninger eller energier om du vil, påvirker mere end mange måske lige går og tror. Mange tænker måske, jamen jeg skal jo følge med og kunne give mit negative besyv med (som verden ser ud lige nu), når samtalen drejer ind på samfundsmæssige situationer.

Når stress en gang har ramt, så kan det lettere ske igen, medmindre du har fået gode værktøjer, så du kan takle situationerne bedre næste gang.

Kroppen kan også opleve stress, når der spises eller drikkes noget, der ikke tåles. Kroppen går hurtigt i en form for alarmberedskab.

Der er uendelige muligheder og kombinationer, så det er med at kende sin krop godt, så du kan mærke, når den er kommet ud af balance.

Før du kan begrænse problemerne omkring hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær, er det godt at vide, hvad stress egentlig er for en størrelse og hvorfor hjernen påvirkes så kraftigt. Holistisk set sker den kraftige påvirkning også andre steder i kroppen.

Lad os antage at vi alle er født med en vis mængde af energi. Når du udsættes for stress af den ene eller anden årsag, har jeg valgt at fokusere på 4 stadier som kroppen som oftest gennemgår:

 1. Kroppen gør parat til at imødegå belastning
 2. En given handling besluttes
 3. Kroppen går i gang med at nedbryde eller afgifte stresshormonerne
 4. Kroppens balance genoprettes

I det første stadie gør kroppen sig parat til at imødegå den belastning, der kommer imod en. Hypotalamus og hypofysen aktiveres, hvilket sender besked til skjoldbruskkirtlen og binyrerne om at frigøre hormoner til blodstrømmen. Stresshormonet noradrenalin frigives først, hvorefter stresshormonet kortisol frigives ca. 10 – 20 minutter efter. Hele denne kædereaktion finder sted i det autonome nervesystem, der kan inddeles i det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Der gøres klar til kamp eller flugt. Kortisol hjælper os med at huske bedre og nedregulere stress, når det igen er på sin plads.

I andet stadie beslutter din krop, hvordan der skal handles i den givne situation. Blodforsyningen til dine muskler øges. Fordøjelsessystemet sættes på stand by, så du kan fordøje senere, når du har overstået faren. Kontrollen over din hjerne føres fra forhjernen (frontallap), hvor du foretager de bevidste beslutninger til baghjernen (baglap), hvor vi foretager automatiske valg på baggrund af tidligere erfaringer.

Når der kæmpes eller flygtes, forbrændes stress-hormonerne og din krop kommer tilbage i balance igen. Sker denne kamp eller flugt ikke, så genoprettes balancen heller ikke, hvorfor kroppen nu går ind i sit 3 stadie.

I tredje stadie er kroppens primære opgave at nedbryde eller afgifte stresshormonerne. Afgiftningen sker via leveren, nyrerne og lungerne. På det 3 stadie er der fortsat minimal aktivitet i den forreste del af hjernen, hvor du tænker rationelt og kan træffe dine beslutninger. Derfor kan du have svært ved at fokusere din opmærksomhed og derved opretholde din evne til at kunne koncentrere dig, hvilket kan være medvirkende til at give hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær.

Forskning peger på, at længerevarende stress påvirker mange af kroppens funktioner negativt. Når kroppen producerer kortisol i længere tid, bliver kroppens celler, der normalt reagerer positivt på kortisol til en start, efterhånden ligeglade og dovne, hvorfor kroppens evne til at regulere stress ned igen bliver dårligere. Herudover stopper cellerne i hjerneområdet (Hippocampus), der blandt andet står for hukommelse og indlæring, med at forny sig. I og med, at den del af din hjerne, der tænker rationelt er ikke fungerende grundet stress situationen gør at Amygdala, der er center for angst, kommer til at fylde meget mere. Det betyder, at bekymringsvækkende tanker får langt større plads i bevidstheden. Det er både bekymringstanker for det der umiddelbart er stressfremkaldende, men bredes ofte ud til bekymring for alt i denne verden, hvor det rationelle perspektiv ofte har kunnet holde det i ave. Cellerne i hjernen fornyer sig normalt hele livet igennem, men denne fornyelsesproces går lige så langsomt i stå, når vi er meget stressede.

I fjerde stadie genoprettes kroppens balance. Det kan ske med passende hvile og evt. ved anden form for hjælpeteknikker i form af motion herunder cross crawl øvelser, HeartMath øvelser, mindfulness øvelser, Heal Your Life (Louise Hay) kærligheds affirmation og kost og vitamin/mineral forslag.

Motion

Gåtur

Forskning fra Max Planck instituttet peger på, at en gåtur ude i naturen om dagen er associeret med mindre stress. At bruge 2,5 timer ugentligt kobles sammen med bedre helbred og øget velvære. Endvidere kan tid i naturen fremme en mere kreativ tænkning.

Cross Crawl

Det har vist sig at mange har problemer med samarbejdet de to hjernehalvdele imellem, når du er eller har været udsat for stress. For at få det samarbejde til at fungere igen kan du foretage Cross Crawl.

Cross Crawl også kaldet kryds gang nedsætter stress, forbrænder stress hormoner, forbedrer hjernefunktioner, styrker indlæring o.m.a.

Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen og omvendt. Løft derfor et ben og sving modsatte arm over mod det løftede ben og den anden arm svinges bagud, så du får et blidt vrid i rygsøjlen. Gentag til modsatte side. Det er vigtigt, at skuldrene er med i bevægelsen. Du kan danse, gå (højre arm, venstre ben og omvendt). Øvelsen gør, at begge hjernehalvdele aktiveres.

Du kan også lave kryds gang mens du kigger ind i et spejl. Mens du går på stedet, med bevægelse af skiftevis højre arm, venstre ben og omvendt, kigger du ind i spejlet i forskellige retninger (højre/venstre op/ned etc.), så øjnene passerer/krydser næsen (der er ansigtets midtlinje) hver gang.

Det er her ret vigtigt igen at få gang i samarbejdet med de to hjernehalvdele. Så vi kan udnytte vores fulde potentiale.

HeartMath

HeartMath teknikkerne er mere end blot vejrtrækning. HeartMath teknikkerne omfatter et system til ændring af emotioner (følelser) og omdirigering af neurale kredsløb.  De er med til at skabe en balance mellem de fysiske, mentale og emotionelle systemer, hvilket gør det muligt for os at få yderligere adgang til mere af vores intuitive intelligens. Alle teknikkerne påvirker hjernecentre som amygdala, hippocampus, frontale pandelapper og thalamus og involverer forbedringer i hjerte-hjerne synkroniseringen, hormonbalancen, det automatiske nervesystem og vagus nerven.  Videnskaben bagved HeartMath er kompleks og alligevel forbavsende simpel. Vejrtrækning er et vigtigt skridt, der blandt andet hjælper med til at starte en proces til øget kohærens (sammenhæng) og til en reduktion af intensiteten af en emotionel reaktion, hvilket har en positiv indflydelse på psyken, men det er kun det først skridt.

Vi kan starte med en hjertefokuseret vejrtrækning, hvilket er basisdelen til brug ved de øvrige teknikker fra HeartMath.

Hjerte fokuseret vejrtrækning er en effektiv teknik til at tage brodden af en reaktion og starte processen med at skifte til en mere harmonisk tilstand. Det er det første trin i at skifte til en tilstand af fokuseret energi, årvågenhed og ro – alt på samme tid. Det kan hurtigt reducere følelser som f.eks. vrede, angst, overvældelse, frygt, akutte smerter etc., og det er oftest nemt at lære. Ved regelmæssig træning vil du være i stand til at berolige dine stressreaktioner og hurtigere fjerne noget af betydningen og dramaet. Dette er den første teknik til at hjælpe med at styre din energi og opbygge modstandskraft.

Hjertefokuseret vejrtrækningsteknik

Sæt dig eller læg dig ned et sted, hvor du ikke bliver forstyrret.

Fokuser på området omkring dit hjerte. Forestil dig, at dit åndedræt flyder ind og ud af dit hjerte, hvor du trækker vejret en lille smule langsommere og dybere end normalt.

Forslag: Indånd 5 sekunder, udånd 5 sekunder (eller den rytme der er behagelig for dig).

Du kan foretage denne øvelse i 3 – 5 minutter.

Mindfulness meditation

På YouTube og mange hjemmesider findes rigtig mange gode og gratis mindfulness meditationer.

Forskning har vist, at mindfulness meditation har en god effekt på mennesker, der har stress, højt blodtryk, kroniske smerter o.m.a. Mindfulness meditationer kan være med til at forbedre koncentrationsevnen og lægge en dæmper på svære følelser hos rigtig mange mennesker. Evnen til at være opmærksom på kroppen øges.

En meditation kan eksempelvis startes på følgende måde:

 • Vælg et sted, hvor du ikke bliver forstyrret.
 • Sæt dig godt til rette på en stol med fødderne solidt plantet i gulvet og ryggen rank, hvil hænderne i skødet.
 • Bring opmærksomheden til kroppen, mærk ballernes kontakt til stolesædet, føddernes kontakt til gulvet, hændernes kontakt med skødet.
 • Vær opmærksom på åndedrættet, der flyder ind og ud af næsen, maven og brystkassen, der bevæger sig. For nogle kan det være en god idé at sætte en lyd/et ord/tal på hver indånding og hver udånding som f.eks. at sige en lyd som ”so hum” eller der kan tælles 1, 2, 3, 4 op til 9, hvorefter, der startes forfra.
 • Ved afslutning af meditationen vendes opmærksomheden igen mod hele kroppen, kan du fornemme en ro og afslapning, hvordan føles kroppen lige nu, er der nogen steder, der trænger til omsorg, mærk hvad et smil gør ved dig. Når du er klar åbner du langsomt øjnene og kommer til stede i lokalet.

Hvis tankerne vandrer undervejs, så tak tankerne og bring opmærksomheden blidt og roligt tilbage til åndedrættet.

Heal Your Life

Jeg var til et foredrag med Bruce Lipton. Han er en yderste spændende og interessant person. Han er celle biolog, hvor han har forsket en del i celler og de informationer de modtager og afgiver.

En oplysning som jeg lagde specielt mærke til var, at han fortalte at op til 70% til 80% af alle mennesker ikke elsker sig selv. Her slog jeg ørerne ud og spærrede øjnene op for at elske sig selv er selve fundamentet for at kunne elske andre. Så det at få henledt opmærksomheden på kærlighed startende med en selv, vil jeg gerne give videre til dig.

Her er en affirmation af Louise Hay som du kan indtale på din mobil og høre så ofte du overhovedet har mulighed for det.

Elsk dig selv – kærlighed – affirmation af Louise Hay

Dybt inde i centrum af mit væsen er der en uendelig kilde af kærlighed. Jeg lader nu denne kærlighed at komme op til overfladen. Den fylder mit hjerte, min krop, mit sind, min bevidsthed, mit væsen og stråler ud fra mig i alle retninger og vender tilbage til mig mangedoblet. Jo mere kærlighed jeg føler, jo mere har jeg at give ud, udbuddet er uendeligt. Det føles godt at lade kærligheden flyde til mig selv og dem omkring mig, det er et udtryk for min indre glæde. Jeg elsker mig selv, derfor passer jeg kærligt på min krop. Jeg fodrer den kærligt med nærende mad og drikkevarer. Jeg plejer den kærligt og klæder den på og min krop kvitterer kærligt ved at udstråle, glæde, sundhed og energi. Jeg elsker mig selv, derfor sørger jeg for et behageligt hjem, et hjem der opfylder alle mine behov og er en fornøjelse at være i. Jeg fylder rummene med kærlighedens vibration, så alle der kommer ind, inklusive mig selv, vil føle denne kærlighed og blive næret af den. Jeg elsker mig selv, derfor arbejder jeg med det jeg godt kan lide, hvor jeg bruger mine kreative talenter og evner. Jeg arbejder for og med mennesker som jeg elsker og de elsker mig. Min indtægt er god. Jeg elsker mig selv, derfor opfører og tænker jeg på en kærlig måde overfor alle mennesker, for jeg ved, at det jeg giver ud, vender tilbage til mig mangedoblet. Jeg tiltrækker kun kærlige mennesker i min verden for de er et spejl af, hvad jeg er. Jeg elsker mig selv, derfor tilgiver jeg og frigiver fuldstændig fortiden og alle tidligere oplevelser, og jeg er fri. Jeg elsker mig selv, derfor lever jeg totalt i nuet. Jeg oplever hvert øjeblik som godt og ved, at min fremtid er lys, glædelig og sikker for jeg er et elsket barn af universet, og universet tager sig kærligt af mig nu og for evigt. Og sådan er det.

Kost og vitaminer/mineraler – 15 gode forslag

At elske sig selv indbefatter også at tilbyde kroppen sundere næring, så din krop kommer i en bedre balance. Du vil mærke, at roen indfinder sig stille og roligt, når de nedennævnte råd følges:

 1. Sid ned mens du spiser – spis i en god og kærlig atmosfære
 2. Tyg din mad, så den næsten er flydende, så optager du lettere næringsstoffer
 3. Drik omkring 1,5 til 2,5 liter rent vand dagligt – mellem måltiderne
 4. Hold dit blodsukker stabilt – det er en forudsætning for godt humør og god koncentrationsevne og helt essentielt for at overvinde og undgå stress
 5. Spis havregryn (gerne de grov valsede), fuldkornsprodukter, grove grøntsager, avokado, fisk, lyst kød, fjerkræ, nødder, mandler og gode olier
 6. Spis regelmæssigt og mindre måltider – ca. hver 3 time, da store måltider kan gøre dig træt og øge trangen til sødt for at få din energi til at stige igen
 7. Undgå kager, slik, hvidt brød, cola og andre sodavand, pasta
 8. Begræns eller undgå kaffe og alkohol
 9. Drik grøn the, den virker afslappende
 10. Indtag et stærkt bredspektret multivitamin og multimineral produkt
 11. B5 – er en stor hjælp til stressede binyrer og hjælper en med at sove igennem, hvis du har tendens til at vågne flere gange om natten.
 12. Omega 3 lægger et låg på dine aggressioner, der ofte opstår under psykisk stress
 13. C-vitaminer, idet de forbruges i stor stil, når du er stresset. Binyrernes hormonproduktion er afhængig af C-vitamin.
 14. E-vitamin sammen med C-vitamin hjælper med at gøre dit blod letflydende, da stress kan gøre dit blod tykkere.
 15. Magnesium, tages om aftenen. Det virker beroligende. Du får en bedre søvn. Du forbruger magnesium i stor stil, når du er stresset.

Afrunding

Det er mit ønske, at du gennem de foreslåede øvelser, teknikker og kost forslag har fået inspiration til, hvordan du kan styrke din hukommelse og øge din koncentration, hvis du er eller har været stress ramt, uanset i hvilken form.

Det er endvidere mit ønske, at du er blevet gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er at elske sig selv – det er selve fundamentet for at kunne elske andre.