Hvad kan kinesiologi

Jeg får ofte stillet spørgsmålet, hvad kan kinesiologi gøre for mig. Hvad er det du foretager dig og hvordan gør du. Der er også mange der spørger, hvad kinesiologi egentlig er. Her får jeg ofte lyst til at svare, at jeg hellere vil kalde det muskeltest end kinesiologi. Årsagen er, at vi tester en muskel på en arm eller et ben, hvor en muskel enten kan holde eller slå fra. Når jeg så fortæller, at jeg taler med din krops underbevidsthed, er flere ved at få kolde fødder og bakke ud. Hvad kan sådan en underbevidsthed fortælle af hemmeligheder?

Jeg kunne også vende sætningen; hvad kan kinesiologi gøre for mig, til hvordan kan jeg i samarbejde med min kinesiolog skabe en bedre balance og synergi i min krop med øget velvære til følge.

Læs også: Kinesiologi – hvad er det?

Hvad er kinesiologi

Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode, hvor kiropraktorer tilbage i 60´erne fandt ud af, at enhver større muskel i kroppen nervemæssigt er knyttet til et specifikt organ. Ved at teste specifikke muskler (kaldet muskeltesten) kunne disse enten testes stærke eller svage. Når en muskel testedes svag, kunne det betyde, at der var et problem i det tilknyttede organ. Årsagerne kunne være psykiske såvel som fysiske ubalancer og blokeringer. Ofte kan de fysiske ubalancer vise sig i muskelsystemet, inden de fysiske problemer er opdaget af den, der bliver testet.

Kiropraktor George Goodheart udviklede et system, hvor viden fra vesten (muskelsystemet) blev forbundet med viden fra østen (akupunktursystemet/energisystemet). Han opdagede sammenhænge mellem muskler og meridianbanesystemet (der findes akupunkturpunkter på hver enkelt meridian i kroppen, der som hovedregel er knyttet til de enkelte organer). Hvorefter han udviklede en testprocedure, samt korrektionsprocedure, der kunne aktivere kroppens selvhelbredende energier. Dette dannede grundlaget for den afbalancering som kinesiologer anvender i dag.

Hvad bygger kinesiologien egentlig på

Kinesiologi bygger på vestens viden om anatomi, fysiologi og kemi samt østens viden om kroppens energisystemer. Kroppens celler husker alt både gode og mindre gode oplevelser. De følelser som oplevelserne kaster af sig (alt efter hvad det er) lagres et sted i kroppen.

Er et menneske i balance kan det aflæses ved at kroppen forfra såvel som bagfra er i symmetri.

Hvis du tager en snor og binder et lod i den ene ende og lader det falde fra centrum af hovedet så vil loddet lande midt mellem anklerne.

Hvis du ser det balancerede menneske fra siden, vil snoren med loddet falde fra knoglefremspringet bag øret, videre til midt gennem skulderleddet, videre til det store fremspring øverst på lårbenets yderside, videre til bagved knæskallen for til sidst at lande foran ydre ankelkno.

Hvad kan kinesiologi hjælpe med

Via afbalanceringer kan en kinesiolog genoprette kroppens balance og sundhed, så det enkelte menneske kan komme styrket videre og leve med de udsving som livsspændet nu engang byder på, uden at kroppen bliver overbelastet eller livsmodet svigter.

En kinesiolog kan – i et tæt samarbejde med klienten –

 • genskabe balance i krop, psyke og sjæl
 • styrke indlæringen
 • sætte skub i kroppens selvhelbredende evner
 • sætte skub i kroppens evne til at overvinde magtesløshed, sorg og negative tanker
 • lære dig at lytte til, hvad kroppen fortæller
 • styrke livsmodet, så livet kan leves med de udsving som livsspændet nu engang byder

Hvordan er kinesiologi opstået

Kinesiologien opstod som tidligere nævnt i 60´erne. George Joseph Goodheart (1918-2008) er kinesiologiens fader. Når den muskel han testede, var svag, var han klar over, at det tilhørende organ ikke fik tilført optimal energi. Ved at stimulere punkterne på meridianbanen også kaldet akupunkturpunkter kunne han påvirke organerne, musklerne, nervesystemet samt hjernen.

George Goodheart satte den viden han fik i system via metoden Applied Kinesiology (AK), der er baseret på principper for kiropraktik, neurologi, anatomi, fysiologi, biokemi, akupunktur og massage. AK må kun praktiseres af kiropraktorer. De resultater han opnåede bibragte en større forståelse af sammenhængene mellem meridianer og kroppens muskler/organer.

I Danmark har vi en tilpasset udgave af AK kaldet avanceret kinesiologi, hvor der gås i dybden med emner som Ileocecalklap, centrering, pauselås, smertefrigørelses teknikker, håndmodellen mm.

John F. Thie (1933-2005), en kiropraktor kollega til George Goodheart, fandt sammenhæng mellem muskelsystemet og meridianbanerne med henblik på at finde ubalancer mm. så god og interessant, at han videreudviklede systemet til at blive til metoden kropsafbalancering; Touch for Health.

Visionen for John F. Thie var at gøre systemet tilgængeligt for lægfolk, således at der ideelt set var en i hver familie, som havde lært kropsafbalancering og dermed kunne fungere som familiens helbreder. Denne vision havde til hensigt at gøre verden til et endnu bedre sted at være i.

Kropsafbalanceringen er grundlaget for alle senere retninger inden for kinesiologien, der fokuserer på hvert sit specielle område.

Paul Dennison fra USA er endnu en af pionererne indenfor kinesiologen. Han har udviklet systemet indlæringskinesiologi, der hedder Brain Gym. Indlæringskinesiologien er meget velegnet i folkeskolesammenhæng, men voksne kan også have stor glæde af øvelserne og afbalanceringerne. Stress har en tendens til at slå sammenarbejdet imellem de to hjernehalvdele i stykker. Det kan bevirke at du får svært ved at huske, får koncentrationsbesvær, får dårlig søvn mm. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at få genoprettet balancen imellem hjernehalvdelene efter at have været ramt af stress.

Brain Gym., systemet Dennison har udviklet, bygger på nobelpristageren Roger Sperrys forskning i menneskets to hjernehalvdele. Han opfandt blandt andet genmønstringsøvelsen, der er ret effektiv, fordi du træner din evne til at kunne bruge alle 3 dimensioner i hjerne og krop – lateralitet (højre/venstre hjernehalvdel), fokusering og centrering.

Hvornår kan det være en god idé at gå til en kinesiolog

Som udgangspunkt, når du har en fornemmelse af at være slået ud af kurs. Det kan eksempelvis fornemmes som:

 • Muskel smerter et eller flere steder i kroppen
 • Spændinger i kroppen
 • Nervemæssige fornemmelser
 • Ømhed forskellige steder på kroppen
 • Svært ved at koncentrere dig
 • Indlæringsmæssige udfordringer (læsehastighed, talbehandling, ordblindhed etc.)
 • Der intuitivt er et eller andet, der ikke er helt som det skal være
 • En følelse i forbindelse med, at du har været udsat for chok, en traumatisk oplevelse etc.

Som udgangspunkt er mennesket skabt til at leve uden smerte. Smerte kan opfattes som et signal fra kroppen, der fortæller os, at der er noget, vi skal forholde os til. Når vi har taget hånd om os selv og forholdt os til det vores krop har fortalt os, så er kroppen faktisk i stand til at helbrede/genoprette sig selv. Når vi således i tide lærer at lytte til, hvad det er kroppen fortæller, så kan vi undgå at få mere alvorlige ubalancer.

Børn og kinesiologi

I forbindelse med afbalancering af børn, testes der efter samme metode som ved voksne. Når jeg tester et barn, så afhænger det både af barnets alder og modenhed/rolighed om jeg tester direkte på barnet eller via den medfølgende forælder, som så kan fungere som stedfortræder.

Som hovedregel kan jeg teste direkte på barnet fra omkring 7 til 8-årsalderen. De fleste børn er meget åbne og nysgerrige og nogle har været med deres far eller mor, når de er blevet afbalanceret. På den måde er kinesiologens arbejde ikke noget nyt eller mærkeligt for dem. De er så at sige vokset op med at se deres mor og/eller far blive muskeltestet.

Mange af dem jeg ser i min klinik, kommer med problematikker som børneeksem, allergier, koncentrationsbesvær, indlæringsproblematikker, udfordringer i relationer, mave-/tarmproblematikker, svækket immunforsvar etc.

Når der arbejdes med udfordringerne allerede fra barnsben, så får de børn en viden med sig i deres bagage, som de senere kan trække på.

Ofte starter jeg altid med at kigge på deres kost. Opmærksomheden henledes på, hvad sund og varieret kost, helst uden brug af sukker og andre kunstige tilsætningsstoffer, gør af godt for kroppen. Du bliver bedre til at koncentrere dig, du undgår store humørmæssige udsving, du bliver ofte mere glad og ser mere lyst og positivt på livet.

Når de har været på denne kost i en periode og så kortvarigt ”falder” tilbage på den tidligere kost, så kan de mærke forskellen. Selvfølgelig alt afhængig af barnets alder ellers kan forældrene i hvert fald mærke forskellen.

Klienthistorier

En kvinde på 36 år kom til min klinik med den problematik, at hun hver måned havde voldsomme menstruationssmerter. Smerterne var så voldsomme, at hun måtte lægge sig syg i en til to dage med de vildeste smerter, der ofte resultererede i opkastninger og besvimelse. Hun havde været igennem utallige lægelige undersøgelser, der intet viste og prøvet alverdens andre ting. I 20 år havde hun levet med det. Hun kom forbi min klinik. Jeg foretog en afbalancering og hun har været fri for menstruationssmerter lige siden.

En mand omkring de 44 år havde lige fået konstateret Parkinson. Han havde mange smerter i sine ben. Han synes kinesiologien lød noget mærkeligt, men indvilgede i en afbalancering via surrogat (en anden person lægger krop til muskeltestning). Efter endt afbalancering kontakter jeg hans kone for at høre, hvordan han har oplevet afbalanceringen. Hun fortæller, at han er faldet i så dyb en søvn, som hun ikke har set ham i længe. Næste dag ringer hun til mig. Hun fortæller mig, at da han vågnede op, havde han rejst sig op og kigget forundret omkring og udbrudt: Mine smerter er væk, pist væk.

Det er vist unødvendigt at sige, at han satte mig op på en piedestal og tilbad mig, men jeg arbejder jo blot med den energi og de muligheder, der nu engang er tilgængelige. Han fik senere tilbagefald som sygdommen skred frem, men lever rimeligt med sygdommen.

Kinesiologiske øvelser

Her nedenfor har jeg valgt at tage 2 øvelser med, som jeg ofte viser til mine klienter. Årsagen er, at jeg har fået meget positiv feedback på disse øvelser.

De er hver især gode til lige at kunne tage toppen af det værste i udfordrende situationer, der stresser kroppen.

At fjerne stress – at kunne tænke klart:

Hold på panden med den ene hånd og læg den anden hånd på bagsiden af hovedet i ca. 1 minut eller så længe, der er behov. Tænk på en situation, der har stresset dig og tænk situationen igennem 3 gange. Tænk på, hvordan du gerne ville have set situationen løst – tænk på dette en gang. Fjern herefter hænder fra pande og baghoved. Der indfinder sig en vis ro og lettelse.

De positive pandepunkter er særlig kendt for at kunne overføre hjernens respons på stress fra mellemhjernen til den forreste del af hjernen (den frontale pandelap) for derved at få en mere rationel tilgang til at kunne løse udfordringen.

Hjerneknapper/at få højre og venstre side af krop/hjerne til at samarbejde:

Hold i navlen og massér fast i ca. 30 sekunder på NYRE27 i begge sider. NYRE 27 finder du i det lille hulrum under nøgleben inde ved brystbenet. Under massagen kan man lade øjnene køre rundt i store cirkler, skiftevis med og mod uret. Man kan også kigge ekstremt i retning op/ned/højre/venstre under massagen. Hold øjnene i yderstillingen i 15-30 sekunder hvert sted.

Dette afbalancerer højre/venstre kropsenergier og får således højre og venstre side af krop/- hjerne til at samarbejde bedre. Forbedrer også den visuelle evne, hvilket øger mulighederne for at få lettere adgang til/eller forbedre din evne til at kunne læse, skrive, tale og følge anvisninger. Hjerneknapperne stimulerer halspulsårerne, der leverer frisk iltet blod til hjernen.

Afrunding

Jeg håber, at mit skriv har været med til at belyse, hvad kinesiologien omhandler, at der arbejdes via muskeltesten og hvad det muligvis kan bibringe dig med afbalancering for øje.